Personlig trener

Personlig trener


Ønsker du tettere oppfølging og ekstra hjelp for å oppnå bedre resultater?

Alle som trener vil ha god nytte av en personlig trener (PT) - enten regelmessig, eller i perioder for å øke egen kunnskap om trening og for å oppnå personlige mål. Ved å benytte en PT vil du gjøre treningen enda mer effektiv samt få et løft i motivasjonen. En PT kan også hjelpe deg med gode råd om kosthold.

Det finnes knapt to mennesker som har nøyaktig det samme målet med treningen. Det er heller ingen som har samme utgangspunkt, derfor bør treningen tilrettelegges individuelt. En PT hjelper deg å tilrettelegge din trening på best mulig måte.Med våre personlige trenere vil du kunne få profesjonell hjelp til å oppnå dine treningsmål. Motivasjon og kunnskap om effektiv trening gir resultater. Med en PT oppnår du dine mål. Vi tilbyr PT til enkeltpersoner, duo og grupper. Vi har bygget eget PT rom, med nyheten Queenax(www.queenax.com), som er et fantastisk verktøy til dette formål.


PT konsept


Vi har følgende konsept med personlig trener(PT):


Våre konsept er som følger:

PT 30 minutter: 

PT 60 minutter:

PT duo 30 minutter:

PT duo 60 minutter:

PT gruppe maksimalt 4 personer:

PT gruppe maksimalt 6 personer:

PT bootcamp:

PT opp i vekt (inkluderer konsultasjon med ernæringsfysiolog):

PT ned i vekt (inkluderer konsultasjon med ernæringsfysiolog):

Generell regel er at alle som bestiller flere PT timer, får en rabatt på kr.25 per time for hver femte time man bestiller. Du kan også betale PT timer over autogiro over en avtalt tidsperiode.


PT Ned i vekt


PTNED er vektreduksjon satt i system. Pakken bruker kjøper inkluderer 19 timer totalt, hvorav en time er førstegangsintervjuet og innhenting av nødvendige opplysninger og testing og time 2 starter den aktuelle treningen. Treningen består av 16 timer fordelt på 2 ganger i uken i 8-10 uker. PT Ned Duo og gruppe(4 stykker) går over 22 timer.


Selve leveringen av produktet vil innebære 20-30 minutter styrketrening, 10-20 minutter kondisjonstrening(kardiovaskulær trening), samt 15-20 minutters samtale om ernæringsrettede temaer og andre teamer som kan maksimere resultatene gjennom perioden. Herav mental trening. Innholdet i time 1-16 vil defineres i henhold til egen produktmal. Inkluderer 16 timer totalt, hvorav en time er førstegangsintervjuet og innhenting av nødvendige opplysninger og testing og time 2 starter den aktuelle treningen. Treningen består av 16 timer fordelt på 2 ganger i uken i 8-10 uker. «The Basic Four» tester Testene i Personlig Trening gir ved utførelse enorm mengde informasjon om den enkeltes funksjonelle status. De fire testene i kombinasjon gir tilstrekkelig med informasjon til å kunne designe et treningsprogram for den enkelte bruker. Vanlige tester å benytte før oppstart er: OVERHEAD SQUAT LUNGE SHOULDER MOBILITY PUSHUP Testskjema inneholder holdningsanalyse og helsedeklarasjon samt kosthold, motivasjon og trening. Programdesign bygger på testresultatene fra Test og benytter seg av vitenskaplige og erfaringsbaserte metoder som skaper resultater. Programmene består av tre fire ukers sykluser og gir den enkelte bruker 8-10 uker med kontinuerlig individbasert trening. Programmene tar for seg ulike områder som hver baseres på enkle maler som treneren enkelt kan fylle inn. Pakkene er forhåndsdefinert og maksimale resultater krever høy kompetanse hos treneren for optimal korrekt utførelse av øvelser og gjennomføring. Våre Personlige trenere har denne kompetansen. Den Personlige treneren deler inn pakken i flere faser, som eksempel: Fase 1 = 4 uker Fase 2= 4 uker Totalt 8 uker. Eller kunden kan begynne i fase 2 og deretter fase3; Fase 2 = 4 uker Fase 3= 4 uker Totalt 8 uker.  


Personlige trenere


Våre Personlige trenere er:

* Jeanette Bjerke: 98105354.

* Tina Madeleine Larsen : 97664743


Spenst Brygga, Fredrikstad
Dampskipsbrygga 12-14
1607 Fredrikstad
Tlf. 48317400
E-post morgan@spenst.no.

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern